Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Äldre får inte tillräcklig smärtlindring

Bara hälften av de äldre män som lider av smärta i kroppen behandlas för detta. Det kan bero på fördomar om att värk och ont hör till hög ålder och att smärtbehandling då inte är så effektivt. Men smärtbehandling kan hjälpa och höja livskvaliteten även för de äldsta. Ny forskning vid Lunds universitet visar att sjukvården behöver bli bättre på att uppmärksamma äldres behov här.

Det är vanligt med värk och smärta när man blir gammal. Nästan hälften av den äldre befolkningen har smärta i kroppen. Mest problem har kvinnor och de medicinerar mer mot det onda också än vad män gör.

Foto på Lena Sandin-Wranker

- En stor andel av äldre män med smärta får ingen behandling alls. Det trots att det finns gott hopp för både män och kvinnor om att kunna befrias från smärta, säger Lena Sandin Wranker, specialistläkare i smärtrehabilitering.

- Smärta är inte en ofrånkomlig konsekvens av att bli äldre. Äldre som lider av smärta bör därför behandlas mot detta, hur gamla de än är. Sjukvården har en utmaning här, menar Lena Sandin Wranker.

Hur ont vi har när vi blir äldre och vad som skiljer män och kvinnor åt i att handskas med problemet har Lena Sandin Wranker tittat närmare på i en doktorsavhanding i geriatrik som lades fram vid Lunds universitet den 26 maj. Undersökningsmaterialet är hämtat från den pågående större nationella studien om åldrande och hälsa, SNAC (the Swedish National Study on Aging and Care).

- Det framkommer att smärta påverkar livskvaliteten olika för män och kvinnor. Det finns även ett samband mellan personlighetsdrag och smärta, framförallt när det gäller ett neurotiskt personlighetsdrag.

Kroppssmärta tenderar att klinga av när individen når en mycket hög ålder, men det är vanligare att så sker för män än för kvinnor. Det är också vanligare att män upplever att smärtan blir mindre intensiv ju äldre de blir. Varför det är så förklarar Lena Sandin-Wranker så här:

- Att inte förlita sig så mycket på andra kan vara en bidragande faktor till att män befrias från smärta. Kvinnor kanske för mycket litar på allmänna råd vilka ju inte behöver passa alla.

Medan det är smärta som mest försämrar livskvaliteten för äldre kvinnor anger äldre män sömnstörningar som den stora boven för välbefinnandet. Problem med sömnen framkallar dock en högre smärtkänslighet.

- Smärta och livskvalitet hänger samman och kopplingen till könstillhörigheten utökar vad vården måste beakta för att ge bästa bot och lindring till äldre patienter, avslutar Lena Sandin Wranker.

Kontakt Lena Sandin Wranker, mobil 070 896 25 09

Text och Foto: Anna-Mi Wendel