Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighetsredogörelse för geriatrik.lu.se

Uppdaterad 2019-11-15

Avdelningen för Geriatrik, vid Lunds universitet, står bakom denna webbplats. Det här dokumentet beskriver hur geriatrik.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och ber er därför att återkoppla eventuella brister ni upptäcker till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan publicerades först den 2019-04-12.

Vi gör regelbundet självskattning (intern testning) av geriatrik.lu.se genom https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/ för att testa hur pass vi uppfyller tillgänglighetskraven. Senaste testningen 2019-11-15 gav att vi uppfyller direktiven till 81%.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Här följer några kända problem på webbplatsen:

  • Vissa formulär saknar etiketter. (WCAG 1.1.1 [A])
  • Mobil meny innehåller tomma länkar. (WCAG  2.4.4  [A])
  • PDF-dokument är markerade "tillgänglig PDF", annars är de inte tillgängliga.
  • Vissa texter innehåller krångligt språk.
  • Tangentbordsnavigering saknar tydlig markering på huvudnyheten på webbplatsens startsida.
  • Det saknas för närvarande enkel lösning för återkoppling kring, av användarna, upptäckta brister.

Vår ambition är åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem inom snar framtid, de redaktionella så snart som möjligt och de mer tekniska i och med bytet till nästa version av webbpubliceringssystemet Drupal under hösten 2020.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt ovan så att vi får veta att problemet finns. Sidorna på denna webbplats har en sidansvarig som anges längst ner och som du kan kontakta via e-post.

Du kan också använda värt kontaktformulär (öppnas i nytt fönster)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala detta.