Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instrument

Följande instrument tagits fram vid forskargruppen i geriatrik.

Ett instrument som beskriver fem olika dimensioner av börda har utvecklats av Sölve Elmståhl (1996). Anhörigskalan var ursprungligen framtagen för att beskriva situationen hos anhöriga till kroniskt sjuka personer. De fem dimensionerna är allmän belastning (strain), isolering (isolation), besvikelse (disappointment), emotionell påverkan (emotional involvement) och miljö (environment). Skalan omfattar 22 frågor (länkad) som vardera besvaras med fyra utfall (Nej inte alls; Nej knappast; Ja i viss mån; Ja i hög grad), vilket graderas i skalsteg från 1 till 4. Instrumentet uppvisar god validitet och reliabilitet.

Spindeldiagram signalfrågor inskrivning
Spindeldiagram signalfrågor exempel vid inskrivning

Geriatriska kliniken har påbörjat arbetet med att skapa ett nationellt kvalitetsregister inom geriatrik - SveGer. Sedan 10 år tillbaka finns ett lokalt register som Geriatriska kliniken använder inom sin verksamhet. Kvalitetsregistrets syfte är att vara en kunskapsbas för äldres funktion i samband med sjukdom, att vara ett vardagligt redskap för att följa resultaten av insatser, identifiera riskpopulationer (t.ex. malnutrition, smärta, inkontinens, fall, olämplig läkemedelsanvändning ), att vara en indikator på behov av förändringar/förbättringar, att medverka till standardisering av vård och omsorg samt att öka delaktighet hos patient/vårdtagare. Det geriatriska kvalitetsregistret innehåller 11 signalfrågor som ska fyllas i vid inskrivning/primärbedöming och vid utskrivning/återbedömning.

Kontakt

Professor Sölve Elmståhl
Telefon +46 40 39 13 20
solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se

Lunds universitet
CRC, hus 28, våning 13
Jan Waldenströms gata 35
205 02 Malmö