Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SveGer

Geriatriskt kvalitetsregister

Geriatriska klinken har i påbörjat arbetet med att skapa ett nationellt kvalitetsregister inom geriatrik - SveGer. Sedan 10 år tillbaka finns ett lokalt register som Geriatriska kliniken använder inom sin verksamhet och på Kommunens rehabiliteringsavdelning (KRA) i Malmö.

I händelse av att ansökan godkänns kommer Region Skåne att vara personuppgiftsansvarig. Avtal med Registercentrum Syd (RC Syd) finns för webbaserad registrering av uppgifterna i SveGer.

Kvalitetsregistrets syfte är att

  • vara en kunskapsbas för äldres funktion i samband med sjukdom
  • vara ett vardagligt redskap för att följa resultaten av insatser, identifiera riskpopulationer (t.ex. malnutrition, smärta, inkontinens, fall, olämplig läkemedelsanvändning )
  • vara en indikator på behov av förändringar/förbättringar
  • medverka till standardisering av vård och omsorg
  • öka delaktighet hos patient/vårdtagare

Det geriatriska kvalitetsregistret innehåller 11 signalfrågor som ska fyllas i vid inskrivning/primärbedöming och vid utskrivning/återbedömning. Det finns manualer till hur frågorna ska besvaras; en för kommun, en för primärvård och en för slutenvård. Guidelines avseende CGA (comprehensive geriatric assessment), som är kopplat till frågorna har utarbetats.

Registrering av uppgifter i SveGer följer de lagar som finns avseende insamlande av patientdata. I patientinformationen framgår vilka rättigheter patienter har i samband med att information samlas in.

Kunskapsbanken i geriatrik.

Kontakta professor Sölve Elmståhl, 040-39 13 20, om du vill veta mer om kvalitetsregistret.

Kontakt

Professor Sölve Elmståhl
Telefon +46 40 39 13 20
solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se

Lunds universitet
CRC, hus 28, våning 13
Jan Waldenströms gata 35
205 02 Malmö