Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

SveGer

Geriatriskt kvalitetsregister
Geriatriska klinken har i påbörjat arbetet med att skapa ett nationellt kvalitetsregister inom geriatrik - SveGer. Sedan 10 år tillbaka finns ett lokalt register som Geriatriska kliniken använder inom sin verksamhet och på Kommunens rehabiliteringsavdelning (KRA) i Malmö. I händelse av att ansökan godkänns kommer Region Skåne att vara personuppgiftsansvarig. Avtal med Registercentrum Syd (RC Syd) finns för webbaserad registrering av uppgifterna i SveGer.

Kvalitetsregistrets syfte är att

  • vara en kunskapsbas för äldres funktion i samband med sjukdom
  • vara ett vardagligt redskap för att följa resultaten av insatser, identifiera riskpopulationer (t.ex. malnutrition, smärta, inkontinens, fall, olämplig läkemedelsanvändning )
  • vara en indikator på behov av förändringar/förbättringar
  • medverka till standardisering av vård och omsorg
  • öka delaktighet hos patient/vårdtagare

Det geriatriska kvalitetsregistret innehåller 11 signalfrågor som ska fyllas i vid inskrivning/primärbedöming och vid utskrivning/återbedömning. Det finns manualer till hur frågorna ska besvaras; en för kommun, en för primärvård och en för slutenvård. Guidelines avseende CGA (comprehensive geriatric assessment), som är kopplat till frågorna har utarbetats.

Registrering av uppgifter i SveGer följer de lagar som finns avseende insamlande av patientdata. I patientinformationen framgår vilka rättigheter patienter har i samband med att information samlas in.

Kunskapsbanken i geriatrik

Kontakta professor Sölve Elmståhl, 040-39 13 20, om du vill veta mer om kvalitetsregistret.

Sidansvarig: