Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om geriatrik

Geriatrik

Geriatrik tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet och vilka möjligheter som finns till att förebygga sjuklighet.

Det finns ett behov av ökade kunskaper inom äldreforskning för att bättre förstå och erbjuda rehabilitering, men även för att se hur funktionsnedsättningar påverkar levnadsförhållanden och vilka behov av service och omvårdnad som finns. Detta är betydelsefull kunskap eftersom de allra äldsta ökar kraftigt i antal.

 

Vår verksamhet

Avdelningen för geriatrik, vid institutionen för kliniska vetenskaper, är lokaliserad till Clinical Research Centre i Malmö. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Geriatrik, Skånes universitetssjukhus. Vi arbetar med ett flertal epidemiologiska kohortstudier såsom Gott Åldrande i Skåne (GÅS), EpiHealth, 1914-års-män och Malmö Kost Cancer (MKC)-studien (se länkar nedan).

CRC
CRC

Vårt största forskningsprojekt är Gott Åldrande i Skåne (GÅS), en del av den nationella äldrestudien Swedish National study on Aging and Care (SNAC) som ska ge kunskap om normalt åldrande och vad som påverkar de äldres hälsotillstånd, förlopp av och riskfaktorer för kroniska sjukdomar, samt vård och omsorgsutnyttjande.

Viktiga forskningsområden är geriatrisk epidemiologi där utveckling av kroniska sjukdomar i åldrandet studeras och dess variation över tid, rum och plats, samt intellektuell (kognitiv) funktion hos äldre, särskilt vaskulära riskfaktorer, livsstilsfaktorer, orsaker till fall och fraktur samt befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande.

Utbildning

I läkarlinjens grundutbildning ingår geriatrik under termin 11. Medarbetare från avdelningen medverkar också som föreläsare inom andra vårdutbildningar och kurser vid universitet. Forskarutbildningen vid avdelningen för geriatrik har hittills resulterat i ett 30-tal disputationer och avhandlingar. Återkommande anordnas även SK-kurser för läkare, särskilt inom områden akut geriatrik.

I samarbete med Region Skåne utbildar vi även i trafikmedicin (i huvudsak äldre), trycksår samt geriatrisk nutrition. Området geriatrisk nutrition har som syften att studera malnutrition, förekomst och bedömning samt strategier för intervention och vidare interaktioner mellan näringsämnen och sjukdomsrisk, särskilt osteoporos.

Vidare utbildar vi i strukturerat, systematiskt och teambaserat omhändertagande av äldre, Comprehensive Geriatric Assessment (CGA).

Longitudinella studier