Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny deltagare i GÅS

Vilken nytta har jag av undersökningen?
Genom att delta i undersökningen bidrar Du till att öka kunskapen om de äldres hälsa och vad som kan påverka livs- och hälsosituationen hos äldre i Sverige. Den ökade kunskapen skapar förutsättningar för en framtida god vård och omsorg. Genom att delta i undersökningen får Du genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning. Skulle vi upptäcka något avvikande värde så kan vi, om du vill, kontakta Din ordinarie läkare.

Vem undersöks i Skåne & hur väljs man ut?

Ett slumpvis urval av personer 60 år och äldre och som bor i Malmö, Hässleholm, Osby, Ystad och Eslöv kommun bjuds in till undersökningen. För Dig som bor i Malmö sker undersökningen på vår GÅS-mottagning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. På de andra orterna inrättar vi speciella mottagningar för undersökningarna. Vi tar kontakt för att boka en tid som passar Dig.

Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60-72 år kommer för uppföljning vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen. 

Om jag inte kan komma till mottagningen?

För Dig som inte har möjlighet att komma till vår mottagning, till exempel på grund av rörelsehinder eller av någon annan orsak, gör vi hembesök. Vi kan göra hembesök såväl till det egna hemmet som till någon form av vårdboende. Av praktiska skäl kommer den undersökning vi gör vid hembesöken inte att vara lika omfattande som den på mottagningen.

Undersökningen

Deltagare undersöks av vår GÅS-läkare.

Läkarundersökning

Vid läkarundersökningen får Du svara på frågor om Ditt tidigare och nuvarande hälsotillstånd. Hjärtfunktionen kontrolleras och ett EKG tas. Vi undersöker syn och hörsel, mäter längd och vikt och frågar vilka mediciner Du tar idag. Ta gärna med Dig eventuell medicinlista.

Psykolog och enkät

Hos psykologen får Du svara på frågor som rör Din hälsa och händelser i livet som kan ha haft stor betydelse. Du får också göra minnes- och koncentrationstester. Vi ställer frågor om hur Du bor, om Du arbetar eller är pensionerad, vilka fritidsintressen Du har och om Du klarar dig själv eller behöver någon form av hjälp eller stöd.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan kontrollerar Ditt blodtryck och mäter lungfunktion med ett utandningsprov. Blodprov tas för att bland annat mäta blodfetter och blodvärde. Vi testar Din balans, handgreppsstyrka och gör ett gångtest.

PDF iconLäs mer i vår broschyr (PDF, 388 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Forskningsportalen

Bild på avhandlingar.

Besök vår sida i forskningsportalen för att se samtliga vetenskapliga publikationer från avdelningen för geriatrik.

Vår broschyr

Två äldre går hand i hand på stranden.

PDF iconLäs mer om undersökningen (PDF, 388 kB, nytt fönster) Du som deltagare får i vår GÅS-studie.