Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

15 års uppföljning av informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende

SNAC karta_beskuren.Foto

SNAC-projektet, Swedish National Study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet skapa förutsättningar för forskning och analys av olika frågor kring åldrandet. Projektet studerar bland annat vård/omsorgssystemet och samspelet mellan det formella och informella systemet och individfaktorer.

Resultat:

  • 1/4 har formell vård vilket är oförändrat under perioden 2001-2015
  • De informella insatserna i tid är mellan 2 och 4 gånger större än den formella vården
  • Inga könsskillnader noteras i formell vård i hemmet
  • Informell vård är vanligare i liten ort/glesbygd (56%) än i storstad (28%)

Läs SNAC rapporten "Informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende - förändringar och samspel över tid 2001-2015 i SNAC projektet".