Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

Ett äldre par cyklar

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum.

Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC följer
6 750 deltagare från Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad.

Studien visar bland annat att äldres hälsoläge förbättras i den skånska befolkningen och att kartläggningar som görs av deltagarna i kombination med tillgång till registerdata, biobank och analys av olika biomarkörer (proteomik och genomik) kan vara ett stöd för samhällsplanering av vård och omsorg.

Projektledare sedan starten är Sölve Elmståhl, professor och överläkare i geriatrik tillika forskargruppschef vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Nya deltagare 60 och 81 år bjuds in vart sjätte år och vid de regelbundna återbesöken kommer mellan 78 och 84 procent tillbaka. Läs sammanfattningen om forskningsresultat från ”Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC” i "Äldre i Centrum #3/2021”.