Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välbefinnande och livsstil bland skåningarna i GÅS

Foto. Tabell visarvVälbefinnande och livsstil bland skåningarna i Gott åldrande i Skåne
Foto: Välbefinnande och livsstil bland skåningarna i Gott åldrande i Skåne

Flertalet av forskningsdeltagarna i GÅS tycker att livet, på det stora hela, är bra. Upplevelsen av hur livet är skiljer sig inte mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper.

De flesta anger att de mår som vanligt eller till och med bättre än vanligt. En majoritet av skåningarna bor tillsammans med någon, antingen med en partner eller nära anhörig. Sammanboende varierar dock mellan olika åldrar. Fler deltagare över 70 år bor ensamma och bland dem är andelen kvinnor större.

Merparten, två tredjedelar, av deltagarna i GÅS anger att de sällan eller aldrig känner sig ensamma. Bland ensamboende uttrycker ungefär hälften att de kan uppleva ensamhet, även om 10% uppger att de aldrig gör det. De flesta skåningarna, oavsett kön eller ålder, anser att de har tillräckligt många vänner.