Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av Covid-19 i SNAC-N

Foto: Pixabay, äldre man i rullstol
Foto: Pixabay

Pandemin sätter spår även i SNAC:s möjlighet att undersöka personer som ingår i SNAC då många är i riskgrupper. I Nordanstig har vi gjort en rad ändringar för att även under denna tid göra undersökningar i möjligaste mån.

De ändringar vi genomfört under 2020 är att inte kalla de 60-åringar som skulle ha kallats under året. Vi satsar på att kunna göra ett nytt uttag under 2021. För de 66-åringar som redan varit med en gång har vi, om det varit möjligt, gjort hembesök. Inga intervjupersoner har kallats till våra lokaler under pandemin då vi finns i samma lokaler som primärvården, och med de uppenbara risker det utgör har vi satsat på hembesök.

För personer över 70 år och som därigenom finns i en riskgrupp har vi gjort intervjuer per telefon. Även om det sker med ett bantat protokoll har vi möjlighet att få in data rörande dessa personer.

Utöver det vanliga, fast bantade, protokollet har vi vid samma tillfälle som den vanliga intervjun gjort ett särskilt Covid 19-protokoll framtaget i samarbete med SNAC-K (Kungsholmen).  Protokollet fokuserar på vad som hänt sedan mars vad gäller hälsan, vård eller att avstå från att kontakta vården samt hur det påverkat intervjupersonen ifråga om aktivitet och hur man mår.

Under våren var det också meningen att SNAC-rapporten om informell vård och omsorg, för vilken SNAC-N hade huvudansvaret – se föregående nyhetsbrev, skulle lanseras med presskonferens, pressrelease etc.

Rent tidsmässigt kolliderade detta med Covid-19 pandemins snabba expansion i Sverige. Därför valde vi att dels distribuera rapporten till organisationer och personer som vi bedömde borde vara intresserade av rapporten, dels blev det ett reportage i Aftonbladet om rapporten.