Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny forskning visar att långa tupplurar på dagtid associeras med sämre kognition hos äldre

en bild dom visar resultaten av forskningen. illustration

Att sova mycket på natten och att ta långa tupplurar på dagen kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor visar ny forskning där 5631 deltagare medverkat från fem olika nordiska studier från ”the National E-infrastructure for Aging Research” (NEAR)*.(Overton et al., 2023)

Människan sover nästan en tredjedel av livet och sömnen är en grundläggande faktor för vår hälsa och välbefinnande. Förekomsten av sömnbesvär och försämrad kognition, dvs hjärnans förmåga att lagra, bearbeta och plocka fram information, ökar med stigande ålder och forskningen visar på ett samband mellan dessa.

Etablerat samband mellan sömn och kognition

Tidigare studier visar att olika typer av sömnbesvär hos äldre, exempelvis att sova mer eller mindre än 7–8 timmar per natt eller att ha svårt att somna är associerade med en försämring av kognition och demens (Shi et al., 2018; Sindi, Johansson, et al., 2018; Sindi, Kåreholt, et al., 2018). Trots att det finns ett etablerat samband mellan sömn och kognition är forskningsresultaten dock oeniga om vilka typer av sömnbesvär som är kopplade till olika typer av kognitiva nedsättningar (se Figur 1 för olika sömnbesvär/kognitiva förmågor). Ofta spretar forskningsresultaten pga. olikheter i studiers design samt forskarnas val av metoder och analyser. Vidare kan deltagarnas bakgrund och nuvarande situation skifta stort både inom och mellan studier. Detta låg till grund för att vi initierade en samordnad forskningsinsats med data från olika äldrestudier i Norden för att kunna undersöka om specifika sömnbesvär är associerade med olika kognitiva förmågor samt förändringar över tid.

en bild som visar samband mellan sömn och kognition.illustration

Resultat från fem nordiska longitudinella studier

För att uppfylla syftet så användes fem nordiska longitudinella studier, fyra som är baserade på NEAR-data från Sverige: The Gothenburg H70 Birth Cohort Studies (H70), två studier från The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC- GÅS och SNAC-Kungsholmen), och Kungsholmen Project (KP), samt en studie från Finland: The Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE). Samtliga deltagare rapporterade förekomsten av sömnbesvär och genomgick kognitiva tester, se figur 1 för beskrivning av de undersökta sömnbesvären och kognitiva förmågorna.

Marie Claire Overton är en av forskarna bakom studien:

-Generellt fann vi att deltagare med sömnbesvär presterade sämre på de kognitiva testerna i jämförelse med deltagare utan sömnbesvär. Vi såg också att gruppen med sömnbesvären presterade sämre över tid. Exempelvis fann vi att de som sov mer eller mindre än 7-8 timmar per natt uppvisade en försämring av den perceptuella snabbheten i jämförelse med de som sov 7–8 timmar per natt. Vidare såg vi att de som tog långa tupplurar på dagen (>2 timmar) hade sämre episodiskt minne, verbalt flöde samt exekutiva funktioner och var mindre snabbtänkta över tid. Det sistnämnda fyndet var något förvånande eftersom tidigare studier antytt att tupplurar kan ha en positiv påverkan på kognitionen. Dock verkar det handla om tupplurarens varaktighet, där kortare tupplurar kan vara fördelaktiga för den kognitiva funktionen, medan längre tupplurar kan uppvisa negativa samband med kognitiv förmåga (Asada et al., 2000; Leng et al., 2019). 

En möjlig delförklaring är att långa tupplurar kan vara ett tecken på nedsatt hälsa, vilket i sin tur kan vara kopplat till kognitiv försämring. 

Viktigt att identifiera specifika riskfaktorer

Generellt påvisar resultaten från studien att sömnen är en viktig faktor för äldres kognitiva hälsa. Förutom långa tupplurar var dock de flesta samband studie-specifika. Då kognitiv svikt och demens är kostsamt för både patienten, de anhöriga och samhället är det viktigt att identifiera specifika riskfaktorer för dessa sjukdomar. 

-Våra resultat pekar på att ha goda sömnvanor, så som en bra nattsömn, som i sin tur leder till att minska behovet av långa tupplurar, skulle kunna ha en positiv effekt på kognition, säger Marie Claire Overton. 

Totalt undersöktes 5361 deltagare med en genomsnittlig ålder på 78 år. Uppföljningstiden var cirka 4 år och deltagarna undersöktes i genomsnitt 2.5 gånger över tid.
 

en bild som visar NEAR- nätverket.Illustration

Referenser:
Asada, T., Motonaga, T., Yamagata, Z., Uno, M., & Takahashi, K. (2000). Associations between retrospectively recalled napping behavior and later development of Alzheimer's disease: association with APOE genotypes. Sleep, 23(5), 629-634. 

Leng, Y., Redline, S., Stone, K. L., Ancoli-Israel, S., & Yaffe, K. (2019). Objective napping, cognitive decline, and risk of cognitive impairment in older men. Alzheimers Dement, 15(8), 1039-1047. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2019.04.009 

Overton, M., Skoog, J., Laukka, E. J., Bodin, T. H., Darin Mattsson, A., Sjöberg, L., Hofer, S. M., Johansson, L., Kulmala, J., 

Kivipelto, M., Solomon, A., Skoog, I., Kåreholt, I., & Sindi, S. (2023). Sleep disturbances and change in multiple cognitive domains among older adults: A multicentre study of five Nordic cohorts. Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/zsad244 

Shi, L., Chen, S.-J., Ma, M.-Y., Bao, Y.-P., Han, Y., Wang, Y.-M., Shi, J., Vitiello, M. V., & Lu, L. (2018). Sleep disturbances increase the risk of dementia: a systematic review and meta-analysis. Sleep medicine reviews, 40, 4-16. 

Sindi, S., Johansson, L., Skoog, J., Mattsson, A. D., Sjöberg, L., Wang, H. X., Fratiglioni, L., Kulmala, J., Soininen, H., Solomon, A., Johansson, B., Skoog, I., Kivipelto, M., & Kåreholt, I. (2018). Sleep disturbances and later cognitive status: a multi-centre study. 
Sleep Med, 52, 26-33. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2017.11.1149 

Sindi, S., Kåreholt, I., Johansson, L., Skoog, J., Sjöberg, L., Wang, H. X., Johansson, B., Fratiglioni, L., Soininen, H., Solomon, A., 
Skoog, I., & Kivipelto, M. (2018). Sleep disturbances and dementia risk: A multicenter study. Alzheimers Dement, 14(10), 1235-1242. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.05.012 
 

Sleep disturbances and change in multiple cognitive domains among older adults: a multicenter study of five Nordic cohorts

 

Marieclaire Overton1,*, Johan Skoog2, Erika J Laukka3,4, , Timothy Hadarsson Bodin2, Alexander Darin Mattsson3, Linnea Sjöberg3, Scott M. Hofer3,5, Lena Johansson2, Jenni Kulmala6,7, Miia Kivipelto6,8,9,10, Alina Solomon6,8,9,11, Ingmar Skoog2, Ingemar Kåreholt3,6,12 and Shireen Sindi6,8,

 

Till artikeln