Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverkas den äldre patientens mentala förmåga av fysisk funktionsförlust?

Äldre dam i rullstol sitter framför ett hus.Foto

En av GÅS-projektets nya forskare är Katrina Lundberg som är nyexaminerad läkare och som håller på att undersöka vad som innefattar ett normalt åldrande och om det finns ett samband mellan mental förmåga och fysisk funktionsförlust.

"Jag försöker att få en helhetsbild av den åldrande människan och se hur ett tillstånd kan samvariera med andra tillstånd. Utifrån en skattning av fysisk funktionsförlust bedömer jag om en patient är skör och hur de presterar kognitivt, dvs. om deras mentala förmåga som exempelvis minnet påverkas av den fysiska åldrandeprocessen. Jag försöker att få en bild av den åldrande människan och se hur ett tillstånd kan samvariera med andra tillstånd", säger Katrina.

På frågan om hur Katrina tänker använda forskningsdata från GÅS-projektet så svarade hon, "Jag ska med GÅS-data utföra en tvärsnittsstudie mellan skörhet och kognition. Det finns förstås många olika anledningar till att en äldre patient presterar sämre i ett kognitivt test. Det kan bero på många olika faktorer som exempelvis intag av läkemedel där sömnmedicin kan göra patienten trött, ett lågt blodvärde, eller lågt blodtryck".

Katrina berättade också att forskning med utgång från GÅS-data gör försök till att förstå den åldrande människan som ofta är ganska komplex. "Som läkare kommer jag att träffa den här typen av patienter ute i kliniken och det är bra att kunna zooma ut och få en helhetsbild av patienten. Den äldre patienten har ofta fler sjukdomar och är därför mer komplex. Det är därför bra att man som läkare på en Geriatrisk avdelning kan ta sig tid att ta höjd för alla aspekter".