Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Populärvetenskapliga publikationer

Vill du läsa mer?
Vetenskapliga publikationer hittar du genom att följa länken i höger sida till vår sida vid Lunds universitets forskningsportal. Nedan följer en lista med övriga publikationer från vår avdelning. Många går enkelt att ladda ner som PDF eller att läsa via länk. Listan innehåller bland andra populärvetenskapliga rapporter och sammanfattningar.

2018

PDF iconMotionera för livet (PDF, 272 kB, nytt fönster). (2018) Rennemark M

2017

Demensförekomst i Sverig: geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013 - Resultat från den svenska nationella studien om åldrande, vård och omsorg - SNAC. (2017) Fratiglioni L, Ding M, Santoni G, Berglund J, Elmståhl S, Fagerström C, Lagergren M, Sjölund B-M, Sköldunger A, Welmer A-K, Wimo A

Avhandling från Lund visar att screening för förmaksflimmer kan göra skillnad. (2017) Therese Lindberg

2016

PDF iconÄldres hälsa och behov av insatser från kommunal äldreomsorg i Malmö (PDF, 1,1 MB, nytt fönster). (2016) Nordell E, Pihlsgård M, Elmståhl S

2015

PDF iconSamband mellan upplevda aspekter av hemmiljön och symptom hos personer i åldern 67-70 (PDF, 183 kB, nytt fönster). (2015) Haak M, Kylén M, Ekström H, M Schmidt S, Hortsmann V, Elmståhl S, Iwarsson S

Meningsfullhet & social gemenskap för det goda åldrandet - Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Rapport 2015, 1:1-44. (2015) Douhan J, Elmståhl S

Mässbroschyr Seniormässan i Malmö. PDF iconGÅS Gott Åldrande i Skåne - En del av Sveriges största forskningsstudie kring åldrande (PDF, 448 kB, nytt fönster). (2015) Douhan J

2014

PDF iconInternet use by Older-adults in rural and urban settings in Sweden - results from the SNAC study (PDF, 186 kB, nytt fönster). (2014) Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Anderberg P, Sköldunger A, Wahlberg M, Elmståhl S, Berglund J

Äldres sömnkvalitet, sömnvanor och användning av sömnmedel. Examensarbete i geriatrisk omvårdnad, Malmö högskola; Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad. (2014) Hägg M, Houston B

PDF iconBoende och Hälsa i tredje åldern - Metodologisk bakgrund och deskriptiva resultat (PDF, 253 kB, nytt fönster). (2014) Kylén M, Ekström H, Haak M, Elmståhl S, Iwarsson S

2013

PDF iconFysisk aktivitet & goda matvanor - Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) (PDF, 422 kB, nytt fönster). (2013) Douhan J., Elmståhl S.

PDF iconOlder women with dimentia can perform fast alternating forearm movements and performance i correlated with test of lower extremities (PDF, 185 kB, nytt fönster). (2013) Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S

2012

PDF iconSeparate physical tests of lower extremities and postural control are associated with cognitive impairment - Results from the general population study Good Aging in Skåne (GÅS-SNAC) (PDF, 191 kB, nytt fönster). (2012) Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S

2010

Vad är den egentliga prevalensen av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i en äldre befolkning och hur ser samband ut mellan funktionsförmåga, delaktighet och livstillfredsställelse. (2010) Szántó O, Montnémery P, Elmståhl S

PDF iconUpplevd hälsa och funktionsförmåga bland män och kvinnor, 60 till 93 år, i Skåne (PDF, 409 kB, nytt fönster). (2010) Elmståhl S, Salameh G, Ekström H

2008

PDF iconOffentlig vård bland äldre utomnordiska invandrare i södra Sverige (PDF, 19,7 kB, nytt fönster). (2008) Hovde B

PDF iconFunktionell förmåga och besvär hos äldre med formell vård eller formell vård tillsammans med informell (PDF, 19 kB, nytt fönster). (2008) Karlsson S

PDF iconBilens betydelse som transportmedel för den äldre individen (PDF, 116 kB, nytt fönster). (2008) Denvall V, Edberg A-K, Elmståhl S

PDF iconÄldre personers sjukvårdskonsumtion och sjukvårdskostnader tiden före beslut om kommunal vård och omsorg (PDF, 19,4 kB, nytt fönster). (2008) Kristensson J

2007

PDF iconDelaktighetsinskränkning och lägre livskvalitet hos frakturerade med smärta (PDF, 23,8 kB, nytt fönster). Resultat från populationsstudien "Gott Åldrande i Skåne". (2007) Ekström H

PDF iconÄldre personers sista år i livet; vårdkonsumtion och plats för dödsfall (PDF, 22,6kB, nytt fönster). (2007) Andersson M

PDF iconBoendets betydelse för konsumtion och nyttjande av sjukvård bland gamla i kommunal vård och omsorg - En ekonomisk analys av fyra skånska kommuner (PDF, 19,4 kB, nytt fönster). (2007) Dozet A

PDF iconPersonalens beskrivning av svårigheter i mötet med personer som erhåller kommunal vård och omsorg (PDF, 18,9 kB, nytt fönster). (2007) Edberg A-K

2006

PDF iconFraktur och smärta är oberoende av varandra relaterade till lägre gånghastighet och handstyrka (PDF, 23,7 kB, nytt fönster). Resultat från populationsstudien "Gott Åldrande i Skåne". (2006) Ekström H

PDF iconKartläggning av förskrivningsmönstret till äldre med osteoporosrelaterad fraktur i Skåne (PDF, 23,5 kB, nytt fönster). Examensarbete C-uppsats. (2006) Jonsson J

PDF iconFörekomst av smärta och funktionsnedsättning vid osteoporosrelaterad fraktur hos äldre i Skåne (PDF, 23,7 kB, nytt fönster). Examensarbete C-uppsats. (2006) Rasmussen H

PDF iconÄldre personers syn på prioriteringar i hälso- och sjukvårde ur en ekonomisk synvinkel (PDF, 18,6 kB, nytt fönster). (2006) Werntoft E

2005

PDF iconLägre rörelsehastigheter hos äldre kvinnor med demens jämfört med kontroller (PDF, 22,6 kB, nytt fönster). (2005) Bramell-Risberg E

PDF iconÄldre personers attityd till prioriteringar i hälso- och sjukvård - en intervjustudie (PDF, 18,3 kB, nytt fönster). (2005) Werntoft E

PDF iconÄldre personers syn på prioriteringar i hälso- och sjukvård (PDF, 18,5 kB, nytt fönster). (2005) Werntoft E

2003

PDF iconFunktioner och psykosociala behov som bas för bedömningar av ålder (65+) med formell vård (PDF, 20,2 kB, nytt fönster). (2003) Westergren A

2002

PDF iconÄldres konsumtion av kommunal och regional vård, samt informell vård (PDF, 19,4 kB, nytt fönster). (2002) Karlsson S

PDF iconKonsekvenser av osteoporosrelaterade frakturer för socialt liv och delaktighet samt förebyggande behandling (PDF, 131 kB, nytt fönster). (2002) Ekström H, Elmståhl S

Sidansvarig: